دانلود رایگان


مشكلات و راهكارهای روشهای نوین یادگیری در دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: تجربیات شخصی 5 چكيده 6 مقدمه 8 تجربیات 10 استفاده

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: تجربیات شخصی

5

چكيده

6

مقدمه

8

تجربیات

10

استفاده از روشهای نوین تدریس

10

نگاه اجمالی

11

تاریخچه روشهای تدریس در آموزش جهان :

11

روش های نوین تدریس

15

مفهوم تدریس :

19

رویکرد جدید در تدریس :

20

راهبردهایی برای ارضای نیازهای یادگیری فراگیران :

20

پرورش یادگیری در دانش آموزان :

21

* ارزیابی فضای کلاس :

22

تاکید بر استفاده از روشهای فعال ونوين آموزشی :

25

مراحل تدریس روش بحث گروهی :

27

مراحل تدریس در روش طرح کارای تیم :

29

فصل دوم: مشکلات و محدودیت ها و راهکارها

31

یادگیری همکارانه(گروه بندی دانش آموزان)

32

تکنولوژی آموزشی و روشهای جدید تدریس

55

تکنولوژی آموزشی در منظر بزرگان علم

58

استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید در امر آموزش و پرورش

59

شیوه های نوین تدریس (شيــــوه گـــــردش علمـــــي(

64

وظایف معلم

65

محدودیت ها و مشکلات گردش علمی

67

بررسي نحوه تدريس:

72

روش موفق تدريس از ديدگاه دانش‌آموزان

74

بررسي موارد تربيتي در امر تدريس

76

نحوه انتقال مطالب از ديدگاه قرآن

77

نحوه برخورد معلم با دانش‌آموز (بعد عاطفي)

78

بررسي بهترين روش‌هاي تشويق و تنبيه

78

نحوه برخورد با شاگردان ناسازگار:

81

«روش‌هاي جلب توجه دانش‌آموزان»

82

بررسي نحوه ارتباط صحيح با دانش‌آموزان

89

پيشنهادات


97

نتیجه گیری :

98

منابع وماخذ

100
فصل اول

تجربیات شخصی
چكيده

یکیاز مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتنروش های تدریس نوین در آموزش است. به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردارنیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن عدمآشنایی معلمان با روش های نوین تدریس است.

پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی ازآن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست میآید.امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است .

روش تدریس فعال ونوين که در آن مشارکت دانش آموز و معلم را می طلبد وبه جای انتقال مطالب به دانش آموز ، به افزایش توانایی یادگیرنده دز قزآیندیادگیری عنایت دارد.

بهدلایل متعدد از جمله تاکید براصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دورههای تحصیلی ، نگرش های جهانی ، رشد روز افزون تحقیقات ، سرعت فن آوری و تکنولوژی ،ضرورت کار بست تدریس فعال را می طلبد .

ادیانو رهبران مصلح اجتماعیی نیز تاکید بر نوعی فعال سازی ذهن و جلوگیری از تقلیدکورکورانه در اصول و روشهای زندگی دارند، لذا آموزش و تدریس های متکی بر روشهایفعال خود گامی است در اشاعه و ترویج علم و پرورش انسانهای آزاد و آگاه که می توانددر توسعه و فناوری مثمر ثمر باشد .

درروش تدریس فعال سعی بر این است که فراگیر خود در کسب مفهوم سهیم باشد و از طرقمختلف به فعالیتهای ذهی ، علمی، فردی و گروهی دادار گردد ، به عبارت دیگر ، محتواروی درگیر شدن دانش آموزان در کسب تجارب یادیری تاکید داشته و آنان را فعال میسازد .

ازمهمترین روشهای فعال ونوين تدریس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-روش حل مساله 2- روش بحث گروهی 3- روش پرسش و پاسخ 4 -روش بارش مغزی

5-روش هم یاری از طریق تدریس اعضای تیم 6-روش هم یاری از طریق طرح کارایی تیم

لذادر این مقاله ضمن بیان مفهوم تریس که از جنبه های مختلف به آن پرداخته شده است وهر یک مبتنی بر نظریات صاحب نطران حوزه یادگیری و آموزش می باشد ، تلاش بر این است که دیدگاههای مختلف به صورت مختصر بیان و عرضه شوندو خواندگان خود به انتخاب و بهره از بهترین روشها همت گمارند.

واژگان کلیدی : الگو- روش تدریس -نوين(فعال) –– تدریس -يادگيري

گردآوری شده در 100 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش