دانلود رایگان


پایان نامه بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان فصل اول: كليات تحقيقمقدمه 2بيان مسئله 4ضرورت مسئله 7فرضيه ها 8اهداف تحقيق 8اهداف جزئی 7تعریف نظری 8فصل دوم: ادبيات تحقيق مباحث نظری 10سلامت روانی 10بخش اول:

دانلود رایگان فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 2
بيان مسئله 4
ضرورت مسئله 7
فرضيه ها 8
اهداف تحقيق 8
اهداف جزئی 7
تعریف نظری 8
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مباحث نظری 10
سلامت روانی 10
بخش اول: بازخوردهای مزبوط به خود شامل 12
اصول بهداشت روانی 15
ملاک های سلامت روان 15
سلامت روان از دیدگاه مکاتب گوناگون 16
عوامل موثر سلامت روان 17
نقش خانواده در سلامت روان 19
مفهوم سلامت روان در نظریه اسلام 20
مفهوم سلامت روان و بهنجاری از دیدگاه نظریه پردازان 21
پیامدهای سلامتی 25
حمایت اجتماعی 25
سنجش حمایت اجتماعی 26
انواع حمایت 27
مدل های حمایت اجتماعی 29
حمایت اجتماعی و سلامتی 30
حمایت اجتماعی و تغییرات فیزیولوژیک 31
تغییرات ایمنی بدن 32
حمایت های اجتماعی و رفتارهای بهداشتی 32
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق 35
جامعه آماری 35
روش نمونه گیری 36
سلامت روان 36
ویژگی های روانسنجی GHQ29 37
روش کمی سازی و نمره گذاری 37
ابزار اندازه گیری حمایت اجتماعی 38
روایی ابزار پژوهش 38
پایایی ابزار پؤوهش 38
شیوه اجرا 38
روش تجزیه و تحلیل داده ها 39
روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره) 39
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
آمار توصیفی داده ها 41
توصیف استنباطی داده ها 47
فصل پنجم: نتيجه گيري
نتيجه گيري 51
ملاحضات و مشكلات تحقیق 53
محدودیت های پژوهش 55
پيشنهادات 56
منابع و ماخذ 57

بررسی


رابطه


حمایت اجتماعی


سلامت روانی


دانشجویان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان در بین دانشجویان ...

... و سلامت روان در بین ... روان در بین دانشجویان. ... طلبی و ... پایان نامه بررسی ...

دانلود رایگان پایان نامه مقایسه سلامت روانی بین

مفهوم سلامت روان در نظریه ... و حمایت اجتماعی بین ... پایان نامه مقایسه سلامت ...

تحقیق رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان

... بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان ... پایان نامه حمایت اجتماعی ...

بررسی میزان رابطه سلامت روان با حمایت اجتماعی در بین دانشجویان

پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان بررسی میزان رابطه سلامت روان با حمایت اجتماعی در بین ...

تحقیق رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان

... بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان ... پایان نامه حمایت اجتماعی ...

رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان

... در بین دانشجویان ... حمایت اجتماعی با سلامت ... دانشجویان, دسته: روان ...

رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان

... در بین دانشجویان ... حمایت اجتماعی با سلامت ... دانشجویان, دسته: روان ...

کتاب PTC Creo Parametric 3.0

مارکسیسم جامعه شناسانه

گزارش تخصصی دبیر فلسفه جذاب کردن درس فلسفه برای دانش آموزان بوسیله روش های تدریس ایفای نقش

چهار راه پولسازی(رابرت کیوساکی)نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

تقویت مهارت speaking

پیدا کردن نام و آدرس شخص تماس گیرنده