دانلود رایگان


پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال (Word ورد و MDL رشنال رز) با قابلیت ویرایش کامل پروژه (تعداد صفحات41 ) - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال (Word و MDL) با قابلیت ویرایش کامل پروژه (تعداد صفحات41 )تعریف سیستم: اگر بخواهیم جایگاهی برای دبیر خانه در

دانلود رایگان

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال (Word و MDL) با قابلیت ویرایش کامل پروژه (تعداد صفحات41 )

تعریف سیستم: اگر بخواهیم جایگاهی برای دبیر خانه در یک سازمان تعیین کنیم باید بگوییم که دبیرخانه قلب یک اداره (سازمان) است ، چرا که با تمامی واحدهای سازمان در ارتباط است و ارتباطی را بین آن ها و حتی با سازمان ها ی دیگر ایجاد می کند .

وظایف این سازمان عبارتند از :

1- شماره کردن نامه های ارسالی

2- شماره كرن نامه هاي دریافتی.

3- ثبت نامه های ارسالی و دریافتی .

4- ثبت اطلاعات فردی و اداری کارمندان .

5- ارسال نانه به خارج از سازمان .

6- صدور مرخصی .

7- ماشینی کردن نامه های اداری .

موجودیت های داخلی

1- مسئول امور اداری : وظایف مسئول امور اداری شامل موارد زیر است :

1-1- ثبت اطلاعات فردی کارکنان .

1-2- ثبت اطلاعات اداری کارکنان .

1-3- صدور مرخصی .

2- متصدی ثبت : وظایف متصدی ثبت شامل موارد زیر است :

2-1- ثبت نامه های ارسالی و دریافتی .

2-2- شماره کردن نامه های دریافتی از طریق سیستم .

3- اپراتور : وظایف اپراتور شامل موارد زیر است :

3-1- ماشینی کردن نامه های اداری .

3-2- شماره کردن نامه های ارسالی از طریق سیستم .

4- پستچی : وظایف پستچی شامل موارد زیر است :

4-1- تحویل گرفتن نامه از دبیرخانه و تحویل آن در مقصد .

فهرست پروژه :

1- شرح کلی کسب و کار و محیط عملیاتی

2- مدل مورد کاربرد(Use Case Model)

3- شرح جریان کار

1-3- موردکاربرد ثبت نامه های ارسالی و دریافتی

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

2-3- موردکاربرد شماره کردن نامه های دریافتی

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

3-3- موردکاربرد ارسال نامه به خارج از سازمان

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

4-3- موردکاربرد شماره کردن نامه های ارسالی

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

5-3- موردکاربرد ماشینی کردن نامه های اداری

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

6-3- موردکاربرد ثبت اطلاعات فردی کارکنان

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

7-3- موردکاربرد ثبت اطلاعات اداری کارکنان

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

8-3- موردکاربرد صدور مرخصی

نمودار فعالیت مورد کاربرد

نمودار توالی مورد کاربرد

نمودار همکاری مورد کاربرد

4- نمودار کلاس

5- مدلسازی داده ها (Data Modeling)

جدول غیر نرمال اولیه

جدول(های) 1NF

جدول(های) 2NF..

جدول(های) 3NF

به همراه فایل رشنال رز و داکیومنت پروژه


پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال (Word و MDL) با قابلیت ویرایش کامل پروژه (تعداد صفحات41 )


پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال


مهندسی نرم افزار


تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال


تجزیه و تحلیل دبیرخانه


شماره کردن نامه های ارسالی


پروژه مهندسی نرم افزار


نرم افزار تجزیه و تحلیل دبیرخانه


نرم افزار تجزیه و تحلیل


دانلود مهندسی نرم افزار


مهندسی نرم فزار


دانلود پروژه مهندسی نرم افزار اماده پرینت


تجزیه و تحلیل مهندسی نرم افزار اماده پرینت


پر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت-آهنگری ونورد و ریخته‌گری و اصول آنها- در 72اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-اجرای سازه های بتنی- در 50 اسلاید-powerpoin-pptعملکرد پی در هنگام زلزله

تحقیق دکتر محمد مصدقنقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cadعصبی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال

روانشناسی موفقیت 3(با ترس روبرو شو)