دانلود رایگان


• گزارش کارآموزی • محل کارآموزی : موسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ بذر چغندر قند - دانلود رایگاندانلود رایگان · گزارش کارآموزی· محل کارآموزی : موسسۀ تحقیقاتاصلاح و تهیۀ بذر چغندر قند · فهرست مطالب :فصل اول : مقدمه و آشنایی با موسسۀ اصلاح و تهیۀ بذر چغندرقند و

دانلود رایگان


· گزارش کارآموزی

· محل کارآموزی : موسسۀ تحقیقاتاصلاح و تهیۀ بذر چغندر قند· فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه و آشنایی با موسسۀ اصلاح و تهیۀ بذر چغندرقند و آزمایشگاه های تحقیقاتی................1

مقدمه................................................................................................................................................................................2

تاریخچۀ موسسه.............................................................................................................................................................3

آشنایی با موسسۀ اصلاح و تهیۀ بذر چغندر قند.....................................................................................................4

آشنایی با چغندر قند...................................................................................................................................................10

بخش های تحقیقاتی ...................................................................................................................................................11

آزمایشگاه های موسسه..............................................................................................................................................23


فصل دوم : آشنایی با دستگاه ها و مواد شیمیاییِ استفاده شدهدر آزمایشگاه گیاه پزشکی ، آزمایشگاه

شیمی خاک ، آزمایشگاه تکنولوژی قند.................................................................................................................29

آزمایشگاه گیاه پزشکی.........................................................................................................................................30

دستگاه ها.................................................................................................................................................................30

مواد شیمیایی..........................................................................................................................................................37

آزمایشگاه شیمی خاک .........................................................................................................................................42

دستگاه ها................................................................................................................................................................42

مواد شیمیایی..........................................................................................................................................................44

آزمایشگاه تکنولوژی قند ....................................................................................................................................45

دستگاه ها...............................................................................................................................................................45

مواد شیمیایی........................................................................................................................................................46

فصل سوم : فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه گیاه پزشکی ،آزمایشگاه شیمی خاک و آزمایشگاه

تکنولوژی قند..........................................................................................................................................................47

آزمایشگاه گیاه پزشکی ...................................................................................................................................48

آزمایش اول : تست الایزا بر روی بیماری ریزومانیا.......................................................................................48

آزمایش دوم : ارزیابی مقاومت گیاه چغندر قند در برابر قارچرایزوکتونیا .................................................62

آزمایش سوم : ارزیابی مقاومت گیاه چغندر قند در برابر قارچپیتیوم .......................................................66

آزمایش چهارم : بررسی وجود یا عدم وجود قارچ پلی میکسابتهدر ریشۀ گیاه چغندر قند آلوده به

پلی میکسابته با استفاده از میکروسکوپ ........................................................................................................76

آزمایشگاه شیمی خاک ..................................................................................................................................81

آزمایش پنجم : اندازه گیری پتاسیم قابل جذب در خاک...........................................................................84

آزمایش ششم : اندازه گیری کربن آلی در خاک...........................................................................................90

آزمایشگاه تکنولوژی قند ..............................................................................................................................99

آزمایش هفتم : تجزیۀ کیفی عناصر موجود در ریشۀ گیاه چغندرقند با استفاده از دستگاه بتالایزر......99

منابع......................................................................................................................................................................112


• گزارش


کارآموزی


• محل


:


موسسۀ


تحقیقات


اصلاح


و


تهیۀ


بذر


چغندر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود - downloadkaramouzi.arisfa.com

دانلود گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و ... دانلود گزارش کارآموزی اجرا و ... قند ) و ...

دانلود پروژه ی دانشجویی - پاورپوینت اصلاح نباتات …

... فایل مقاله و گزارش کارآموزی ... و تحقیقات ... قند از چغندر ...

سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

... اصلاح و تهيه بذر چغندر قند موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر موسسه تحقیقات ...

سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

... اصلاح و تهيه بذر چغندر قند موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر موسسه تحقیقات ...

دانلود - downloadkaramouzi.arisfa.com

دانلود گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و ... دانلود گزارش کارآموزی اجرا و ... قند ) و ...دانلود تحقیق و آموزش در مورد انواع شبکه و کاربرد های شبکه های رایانه ای (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 46

پروژه فون آماده عروس چند تیکه

همه چیز درمورد تلگرام

تحلیل بنیادی بورس

شیت کامل مربوط به دروس طرح 1،2،3،4 برای رشته معماری شامل راندو و اسکیس

آموزش ساخت شماره مجازی اختصاصی

شیت کامل مربوط به دروس طرح 1،2،3،4 برای رشته معماری شامل راندو و اسکیس