دانلود رایگان


• گزارش کارآموزی • محل کارآموزی : موسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ بذر چغندر قند - دانلود رایگاندانلود رایگان · گزارش کارآموزی· محل کارآموزی : موسسۀ تحقیقاتاصلاح و تهیۀ بذر چغندر قند · فهرست مطالب :فصل اول : مقدمه و آشنایی با موسسۀ اصلاح و تهیۀ بذر چغندرقند و

دانلود رایگان


· گزارش کارآموزی

· محل کارآموزی : موسسۀ تحقیقاتاصلاح و تهیۀ بذر چغندر قند· فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه و آشنایی با موسسۀ اصلاح و تهیۀ بذر چغندرقند و آزمایشگاه های تحقیقاتی................1

مقدمه................................................................................................................................................................................2

تاریخچۀ موسسه.............................................................................................................................................................3

آشنایی با موسسۀ اصلاح و تهیۀ بذر چغندر قند.....................................................................................................4

آشنایی با چغندر قند...................................................................................................................................................10

بخش های تحقیقاتی ...................................................................................................................................................11

آزمایشگاه های موسسه..............................................................................................................................................23


فصل دوم : آشنایی با دستگاه ها و مواد شیمیاییِ استفاده شدهدر آزمایشگاه گیاه پزشکی ، آزمایشگاه

شیمی خاک ، آزمایشگاه تکنولوژی قند.................................................................................................................29

آزمایشگاه گیاه پزشکی.........................................................................................................................................30

دستگاه ها.................................................................................................................................................................30

مواد شیمیایی..........................................................................................................................................................37

آزمایشگاه شیمی خاک .........................................................................................................................................42

دستگاه ها................................................................................................................................................................42

مواد شیمیایی..........................................................................................................................................................44

آزمایشگاه تکنولوژی قند ....................................................................................................................................45

دستگاه ها...............................................................................................................................................................45

مواد شیمیایی........................................................................................................................................................46

فصل سوم : فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه گیاه پزشکی ،آزمایشگاه شیمی خاک و آزمایشگاه

تکنولوژی قند..........................................................................................................................................................47

آزمایشگاه گیاه پزشکی ...................................................................................................................................48

آزمایش اول : تست الایزا بر روی بیماری ریزومانیا.......................................................................................48

آزمایش دوم : ارزیابی مقاومت گیاه چغندر قند در برابر قارچرایزوکتونیا .................................................62

آزمایش سوم : ارزیابی مقاومت گیاه چغندر قند در برابر قارچپیتیوم .......................................................66

آزمایش چهارم : بررسی وجود یا عدم وجود قارچ پلی میکسابتهدر ریشۀ گیاه چغندر قند آلوده به

پلی میکسابته با استفاده از میکروسکوپ ........................................................................................................76

آزمایشگاه شیمی خاک ..................................................................................................................................81

آزمایش پنجم : اندازه گیری پتاسیم قابل جذب در خاک...........................................................................84

آزمایش ششم : اندازه گیری کربن آلی در خاک...........................................................................................90

آزمایشگاه تکنولوژی قند ..............................................................................................................................99

آزمایش هفتم : تجزیۀ کیفی عناصر موجود در ریشۀ گیاه چغندرقند با استفاده از دستگاه بتالایزر......99

منابع......................................................................................................................................................................112


• گزارش


کارآموزی


• محل


:


موسسۀ


تحقیقات


اصلاح


و


تهیۀ


بذر


چغندر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات به صورت …

به گزارش روابط ... و تهيه بذر چغندر قند موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر موسسه ...

دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله

... پایان نامه، پروژه، گزارش کارآموزی، جزوه، نمونه سوال و ... تحقیقات انجام شده در ...

شناسایی دو رقم جدید چغندر قند | سازمان نظام مهندسی …

شیوه نامه و گردش کار دوره کارآموزی ... دو رقم چغندر قند ... تحقیقات اصلاح و تهیه بذر ...

سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

... بیماریها و اصلاح ... تحقیقات ثبت و گواهی بذر و ... و تهيه بذر چغندر قند

گزارش کارآموزی درباره آموزش و پرورش گلستان

اهميت محيط با ثبات اقتصاد کلان

دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان یوسف آباد(نمونه مشابه مسکونی)

قالب وردپرس فیلم

بررسی تاثیر نوسازی بر تغییرات اجتماعی در شهرستان اهواز

اصل لانه کبوتر در ریاضیات

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

پایان نامه بررسی ساختارECU