دانلود رایگان


والیبال - دانلود رایگاندانلود رایگان والیبال یکی ازرشته‌های ورزشی جهانی است که شهرت جهانی خود رامرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ توکیو است. والیبال در سال ۱۸۹۵ ازکشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری

دانلود رایگان

والیبال یکی ازرشته‌های ورزشی جهانی است که شهرت جهانی خود رامرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ توکیو است. والیبال در سال ۱۸۹۵ ازکشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبالانگلیس و ایرلند شمالی در سال ۱۹۵۵ تلاش در شناساندن این ورزش به جهانیانکردند. این ورزش در مدارس و باشگاه‌ها پیشرفت شایانی نموده است و همچنان که مردم سعی درشناساندن آن می کنند به شدت رو به ترقی و تکامل می‌باشد. والیبال برای تمام گروه‌هایسنی مناسب بوده و قابل اجرا در داخل خانه یا خارج از محیط آن می‌باشد. از نظراجتماعی و فیزیکی مزایایی بیش از سایر ورزش‌های باستانی دارد. در مورد اجرای بازی باید گفتکه احتیاج به فضای کمی داشته و وسایل آن که شامل توپ و تور می‌باشد گران نیستند. در هنگام بازی پرورش فیزیکی خارق‌العاده‌ایرا برای بازیکنان فراهم نموده و در نوع خود جز یکی از مهیج‌ترین بازی‌ها محسوب می‌شود.

تولد والیبال

والیبال ورزش مورد علاقه سربازهادر جنگ جهانی دوم بود. ورزش والیبال (Volleyball) کهدر ابتدا مینتونت (Mintonette) نامیده می‌شد در سال ۱۸۹۵ -یعنی چهار سال پس از تولد بسکتبال - توسط فردی بنام ویلیام جی. مورگان (William G. Morgan)ابداع شد. مورگان متولد سال ۱۸۷۰ در شهر نیویورک بود که پس از تحصیل در کالج جوانان مسیحی مسئولیت تهیه برنامه‌های ورزشیبرای سلامتی و تندرستی مردان به او واگذار شد. این بازی از ترکیب بازی‌های بسکتبال، تنیسو هندبال به دست آمد و هدف اولیه آن بود که برای افرادی که تمایلبه تحرک کمتری دارند، ابداع شود. قوانین ابتدایی بسیار ساده بود چرا که بیشتر ازآن که شبیه ورزش باشد، یک تفریح محسوب می‌شد اما به تدریج پس از آن که این ورزش در کشورهایدیگر – به خصوص فیلیپین - نیز به صورت جدی مورد استفاده قرار گرفت، لزوم تدوینقوانین رسمی برای آن احساس شد. تور اولیه‌ایکه برای این بازی در نظر گرفته شده بود با ایده از تنیس،دو متر انتخاب شد و با توپ بسکتبال شبیه به بازی هندبال انجام می‌شد. این ورزش تا سال ۱۹۰۰ توپ مخصوصی برای خود نداشتو با هر توپی - از جمله توپ بسکتبال – آن را بازی می‌کردند.هدف هر تیم آن بود که توپ را در زمین حریف فرود بیاورد و در این راه ممکنبود، هر چند بار توپ را در دست یاران خودی بچرخاند. در سال ۱۹۱۲ [امتیاز]خهای هر گیم به ۲۱ ثابت شد و ارتفاع تور بالاتر رفت. فیلیپینی‌ها اولین قوانین مدون برای این بازی را در سال ۱۹۱۶ تهیه کردند وبه دنبال آن در سال ۱۹۲۸ اتحادیه والیبال ایالات متحده آمریکاتشکیل شد و به وضع قوانین این ورزش اقدام کرد. از جمله وقایع مهمی که در ارتباط بااین ورزش به مرور زمان رخ داد می‌توان به این موارد اشاره کرد:

· ۱۹۱۷: امتیازهای هر گیم از ۲۱ به ۱۵ تغییر کرد.

· ۱۹۲۰: تعداد ضرباتبرای هر طرف به ۳ محدود شد.

· ۱۹۲۲: اولین دورهرسمی مسابقات در بروکلین با حضور ۲۷ تیم از ۱۱ ایالت آمریکا برگزار شد.

· ۱۹۳۰: اولین بازی والیبال ساحلی دو نفره انجام شد.

· ۱۹۴۷: فدراسیون جهانی والیبال به نام FederationInternationale De Volley Ball با اختصار FIVB تشکیلشد.

· ۱۹۴۸: اولین دورهمسابقات رسمی والیبال ساحلی انجام شد.

· ۱۹۴۹: اولین دوره مسابقات جهانی والیبال در شهر پراگچکسلواکی برگزار شد.

· ۱۹۶۴: والیبال برایاولین بار به جمع بازی‌های المپیک در ژاپنپیوست.

· ۱۹۸۷: FIVB والیبال ساحلی را نیز به مجموعه مسابقات جهانی ورزش‌هایمختلف اضافه کرد.

· ۱۹۹۶: والیبال ساحلی دو نفره نیز به عنوان ورزش رسمی المپیک شناخته شد.

تاریخ والیبال

در ابتدا این ورزش مینتونت نام‌گذاری شده بود و دلیل انتخاب این نام برای همگاننامعلوم بود. تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال در بین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را به وجود آورد کهبازی از روی [[تور]خ انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تویی توپ بسکتبال که به دلیل سبکی وزن، به دست‌ها آسیب نمی‌رساند، بازیرا شروع کرد. با وجود این که به طور آهسته و کند از Y.M.C.A آغازشد ولی طولی نکشید که در کلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلند عمومیت یافت. در اسپرینگ فیلد، دکتر ت. آهالستیگ با مشاهده بازی، مینتونت را به والیبال تغییر نام داد، زیرا قصد اساسی از بازیکردن، فرستادن و برگشت دادن (رد و بدل کردن) توپ از روی تور است کهکلمه والیبال، در معنا، این نیت را مشخص می‌سازد. با اینکه والیبال در آغاز ورزشیسالنی بود و در محل‌های سرپوشیده انجام می‌شد و اساسا برای فعالیت های سرگرم کنندهپیشه‌وران و تجار اختصاص یافته بود ولی کم‌کم به زمین‌های روباز کشیده شد و بهعنوان یکی از فعالیت‌های جالب توجه تابستانی درآمد و به شدّت پیگیری می‌شد. درآغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود، هر فرد و در هر کشوری به میلخود و به طریق مختلف با توپ بازی می کرد. رفته‌رفته والیبال در مناطق و نواحیمختلف جهان گسترش می‌یافت. همچنان که هر ابداع یا اختراعی در آغاز با نواقصی همراه بوده و به مرور زمانتکمیل و رفع نواقص می‌شود، والیبال نیز از این قاعده مستثنی نبود و کم‌کم قوانینیبرای این بازی وضع شد و روش‌ها و حرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید. در سال ۱۹۰۰پذیرفته شد که امتیازات هر ست بازی ۲۱ پوئن (امتیاز) باشد. در سال ۱۹۱۲ سیستم چرخش به تصویب رسید. در سال ۱۹۱۷ پذیرفته شد که هر ست بازی ۱۵ پوئن (امتیاز) باشد. در سال ۱۹۱۸ تعداد بازیکنان هر طرف زمین۶ نفر پیشنهاد شد، که مورد قبول عامه قرار گرفت. در سال ۱۹۲۱ موافقت شد که هر تیم با سه ضربه توپ را به طرف دیگر بفرستد. در سال ۱۹۲۳ اندازه زمین بازی ۹×۱۸ متر تعیین شد. به مرور در سال‌های بعد،قوانین فراوانی برای این بازی وضع شد و در بسیاری از قوانین قبلی نیز تغییراتیحاصل گشت، که هنوز هم این تغییرات (سال 2007) ادامه دارد و هر چهار سال یک بار در کنگره جهانی والیبال تغییراتی در قوانین بازی بهتصویب می‌رسد و در آخرین کنگره جهانی که در سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ شمسی) هم زمانبا برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات والیبال جهانی مردان و سیزدهمین دوره زنان در ژاپنبرگزار شد، با تصویب و تغییر قوانین مانند روش امتیازگیری با برد رالی، امتیازات ۲۵برای ست‌های اول، دوم، سوم و چهارم و امتیازات ۱۵ برای ست پنجم و همچنین تصویب بازیکن دفاعی لیبرو، به کار بردن روش‌های جدید، دگرگونی و هیجان فراوانی دربازی والیبال به وجود آورده است. اولین کشور خارجی که والیبال را پذیرفت، کشور کانادا و به سال ۱۹۰۰ بود. اساسا نهضت Y.M.C.A (سازمان جوانان مسیحی) در معرفی این ورزش به دیگرکشورهای جهان و گسترش آن، سهم فراوانی دارد. بازی والیبال در پایان سال ۱۹۰۰ به هندوستان و در سال‌های ۱۹۰۵ به کوبا،۱۹۰۹ به پورتوریکو، ۱۹۱۰ به فیلیپین، ۱۹۱۲ به اورگوئه، ۱۹۱۳ به چین و ۱۹۱۷به ژاپنو به تدریج از سال ۱۹۱۴ به بعد توسط سربازان قوای آمریکا و مستشاران و اشخاص دیگر به کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه، چکسلواکی، لهستان، شوروی،بلغارستان و سایر کشورهای اروپایی معرفی شد و گسترش یافت. ولی به سبببیگانه بودن این ورزش برای اروپاییان، در ابتدا امر قبول آن به کندی صورت می‌پذیرفت. فرانسه، چکسلواکی و لهستان سه کشوری بودند که قبل از دیگران اقدام به تشکیل فدراسیون ملی والیبال در کشور خود نمودند. کشور شورویکه در سال ۱۹۲۳ اقدام به تأسیس انجمن ملی والیبال نمود، برای پیشرفت و دگرگونی آنفعالیت زیادی به عمل آورد. اصولا شورویاز کشورهایی است که در پیشرفت تکنیک و تاکتیک والیبال و تنظیم قوانین در جهان سهم به سزایی دارد و برایقهرمانی در مسابقات است که قدرت بزرگ جهانی به حساب می‌آید. کشورهای فرانسه، چکسلواکی و لهستان پس از تشکیل فدراسیون ملی مصمم شدند که با کمک کشورهایدیگر فدراسیون جهانی والیبال را تأسیس نمایند و درسال ۱۹۳۶ به هنگام بازی‌های المپیک در برلینآلمان در این زمینه فعالیت زیادی نمودند ولی با آغاز جنگ جهانی دوم و طغیان آن در اروپا اقدامات آنان متوقفشد. به طور کلی تغییرات و پیشرفت والیبال را می‌توان به سه دوره تقسیم نمود، دورهاول از سال آغاز تا سال ۱۹۱۸، دوره دوم از سال ۱۹۱۹ تا سال ۱۹۴۶ و دوره سوم از سال۱۹۴۷ به بعد که تغییرات و پیشرفت اساسی والیبال در دوره سوم صورت پذیرفته است. پساز جنگ جهانی دوم، فعالیت‌های فراوان برای حرکت جدید بهوالیبال مجدداً آغاز شد و اولین مسابقه جهانی در قاره اروپا، بین دو کشور فرانسه و چکسلواکی در شهر پاریسبرگزار گردید. پیگیری برای تأسیس فدراسیون جهانی والیبال ادامه یافت. مذاکراتبین سه کشور فرانسه، چکسلواکی و لهستان منتج به موافقت در جهت تشکیل کنگره ویژه برای تأسیس اتحادیه جهانی والیبال گردید. سرانجام در آوریل۱۹۴۷ کنگره‌ای با شرکت نمایندگان چهارده کشور از سراسر جهان در پاریسبرگزار و موافقت شد، فدراسیون جهانی والیبال (F.I.V.B)تأسیس گردد که این فدراسیون در پاریستشکیل شد و پل لیبود از کشور فرانسه به عنوان اولین رئیس فدراسیون جهانی والیبال انتخاب شد.به زودی کشورهای زیادی درخواست عضویت خود را برای پیوستن به فدراسیون جهانیوالیبال اعلام نمودند که امروز این فدراسیون حدود ۲۱۷ کشور عضو دارد (سال 2007) وبیش از ۲۰۰ میلیون نفر از مردم جهان والیبال بازی می‌کنند. اولین رئیس انتخابیفدراسیون جهانی والیبال پل لیبود از کشور فرانسه تا سال ۱۹۸۴ (یعنی ۳۷ سال تمام)ریاست فدراسیون جهانی والیبال را با قدرت برعهدهداشت و توانست با کمک سایر اعضا، این فدراسیون را در ردیف فعال‌ترین فدراسیون‌ها، و والیبال را درزمره بزرگ‌ترین ورزش‌های جهانی درآورد. پس از تأسیس فدراسیون جهانی والیبال، کمیته‌های مختلفی درداخل آن به وجود آمد و برنامه مسابقات رسمی جهانی تنظیم و آغاز شد. در سال ۱۹۴۹اولین دوره مسابقات جهانی والیبال برای مردان در پراگو در سال ۱۹۵۲ دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان درمسکوبرگزار شد. برنامه این مسابقات بطور منظم هر چهار سال یک بار تاکنون در کشورهایمختلف انجام شده است. در سال ۱۹۹۸ دوره چهاردهم مسابقات جهانی مردان با شرکت ۲۴تیم و دوره سیزدهم مسابقات جهانی زنان با شرکت ۱۶ تیم در کشور ژاپنانجام یافت. (تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران در این مسابقات شرکت نمود) و به سبباهمیتی که والیبال در بین ورزش‌ها به دست آورد، در سال ۱۹۶۴ مسابقات والیبال مردانو زنان به برنامه بازی‌های المپیک 1964 توکیو اضافه شد که تاکنون (سال 2007)در یازده دوره از بازی‌های المپیک برنامه های آن با اهمیت خاصی انجامشده است. علاوه بر مسابقات قهرمانی جهان و [[المپیک]خ، مسابقات والیبال مردان وزنان در سراسر جهان با عنوان‌های جام جهانی، لیگ جهانی، قهرمانی اروپا، پانآمریکن، قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی، والیبال ساحلی، جهانی دانشجویان (یونیورسیاد)، قهرمانی آفریقا، ارتش‌های جهان، گراندپری زنان، راه‌آهن‌های جهان، قهرمانیناشنوایان، قهرمانی معلولین، پارالمپیک معلولین، قهرمانی کشورهای عربی، چهار تیمبرتر، جایزه بزرگ، ستاره‌ها و تورنمنت‌های جهانی و دوستانه و غیره در گروه های سنینوجوانان، جوانان و بزرگسالان بطور منظم انجام می‌شود. در تاریخچه والیبال جهانباید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و آمادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود (دگرگون کننده در سرویس، ساعد،انواع [[تاس]خ‌ها، [[توپ‌گیری]خ و انواع آبشارهایسرعتی با پاسهای کوتاه الف و ب و ترکیبی و به ویژه بدنسازی).


دانلود


مقاله


رایگان


ورد


word


پژوهش


تحقیق


والیبال


رشته ورزشی


تولد والیبال


تاریخ والیبال


لیگ والیبال ایران از آغاز تا امروز


تور


قوانین و مقررات والیبال


سرویس


داورها و مسئولین در والیبال


کواچ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تیم ملی والیبال ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تیم ملی والیبال ایران می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: تیم ملی والیبال مردان ...

دانلود بازی والیبال International Volleyball 2009 برای ...

دانلود بازی والیبال برای کامپیوتر . International Volleyball 2009 در دنیای بازی های رایانه ای ، و در ...

خبرگزاری ورزش والیبال

خبرگزاری ورزش والیبال یکی از جامع ترین وب سایت های ورزش والیبال در ایران می باشد.

ღ㋡ والیــبـــالـــی ها ㋡ღ

وبلاگ والیبالی ها.اخبار ،عکس والیبال و کلیپ های والیبالی

خبرگزاری ورزش والیبال

خبرگزاری ورزش والیبال یکی از جامع ترین وب سایت های ورزش والیبال در ایران می باشد.

خبرگزاری ورزش والیبال

خبرگزاری ورزش والیبال یکی از جامع ترین وب سایت های ورزش والیبال در ایران می باشد.

ღ㋡ والیــبـــالـــی ها ㋡ღ

وبلاگ والیبالی ها.اخبار ،عکس والیبال و کلیپ های والیبالی

نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای …

به عموم جوانان در کشورهای غربی‌ حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد، بار دیگر ...

Volley.de

01.03.17: VfB Suhl LOTTO Thüringen: Allianz MTV Stuttgart: 1:3 (25:23,17:25,11:25,18:25) 01.03.17: Rote Raben Vilsbiburg: VC Wiesbaden: 1:3 …

CEV - Confédération Européenne de Volleyball

Executive contacts, country-level organization listings, and rankings and results for European cups, Championships and World Championships; includes a ...

تیم ملی والیبال ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تیم ملی والیبال ایران می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: تیم ملی والیبال مردان ...

Volleyball World Wide

Welcome to Volleyball.ORG, Volleyball World Wide, The oldest and most complete source for the sport of Volleyball. Complete information on indoor court ...

CEV - Confédération Européenne de Volleyball

Executive contacts, country-level organization listings, and rankings and results for European cups, Championships and World Championships; includes a ...

Шаблон eng/preview.tpl пустой! - VC Zenit

Шаблон eng/preview.tpl пустой! ... Øàáëîí eng/preview.tpl ïóñòîé!

اخبار,برنامه,نتایج و جدول والیبال انتخابی المپیک …

ویژه مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2016 ریو برزیل, اخبار و تصاویر والیبال انتخابی ...

Volleyball World Wide

Welcome to Volleyball.ORG, Volleyball World Wide, The oldest and most complete source for the sport of Volleyball. Complete information on indoor court ...

مسابقات | فدراسیون والیبال ایران

فدراسیون والیبال ایران از 26 تا 30 بهمن ماه امسال برای دومین بار میزبان مسابقات تور ...

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

تاج: اولین اردوی تیم ملی فوتسال در شهرکرد برگزار می شود مجمع سالیانه هیات فوتبال ...

خبرگزاری ورزش والیبال

خبرگزاری ورزش والیبال یکی از جامع ترین وب سایت های ورزش والیبال در ایران می باشد.

دانلود بازی والیبال International Volleyball 2009 برای ...

دانلود بازی والیبال برای کامپیوتر . International Volleyball 2009 در دنیای بازی های رایانه ای ، و در ...

Security in the Internet of Things: A Reviewتاریخچه بورسکتاب تصمیم های بزرگ جوانی

کتب مروبط عملیات حفاری سکو انواع سیستم های مرتبط

کارت ویزیت نمایشگاه

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

کارت ویزیت نمایشگاه